การปิดการเล่นวีดีโออัตโนมัติบน Facebook สำหรับโทรศัพท์มือถือ

สำหรับ iOS

 1. เข้า App Facebook เลือกเมนู เพิ่มเติม [More]
 2. เลือก การตั้งค่า [Settings]
 3. เลือก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ [Account Settings]
 4. เลือก วีดีโอและรูปภาพ [Videos and Photos]
 5. หัวข้อ การตั้งค่าวีดีโอ [VIDEO SETTINGS] เลือกที่ เล่นอัตโนมัติ [Autoplay]
 6. สามารถเลือกการเล่นวีดีโอได้ดังนี้
  -  การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและ Wi-Fi เปิดอยู่ [On Mobile Data and Wi-Fi Connections] คือ การเล่นวีดีโออัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ตบนมือถือหรือสัญญาณ Wi-Fi
  -  เปิดการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi เท่านั้น [On Wi-Fi Connections Only] คือ การเล่นวีดีโออัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi เท่านั้น
  -  ไม่ต้องเล่นวีดีโออัตโนมัติ [Never Autoplay Videos] คือ การไม่เล่นวีดีโออัตโนมัติ นอกจากผู้ใช้งานกดดูวีดีโอเอง

สำหรับ Android

 1. เข้า App Facebook เลือกเมนู เพิ่มเติม [More] และเลือก การตั้งค่าแอพ [App Settings]
 2. เลือกหัวข้อ วีดีโอจะเริ่มเล่นอัตโนมัติ [Videos play automatically]
 3. สามารถเลือกการเล่นวีดีโอได้ดังนี้
  -  เปิด [On] คือ การเล่นวีดีโออัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ตบนมือถือหรือสัญญาณ Wi-Fi
  -  Wi-fi เท่านั้น [Wi-fi only] คือ การเล่นวีดีโออัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi เท่านั้น
  -  ปิด [Off] คือ การไม่เล่นวีดีโออัตโนมัติ นอกจากผู้ใช้งานกดดูวีดีโอเอง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก