วิธีดูข้อมูลไอคอนสถานะ Dual SIM บน iPhone XS, XS Max, และ iPhone XR

 1. หน้าจอหลัก แตะมุมบนขวามือแล้วลากลงมาข้างล่าง
 2. จะปรากฏหน้าจอศูนย์ควบคุม (Control Center) สังเกตมุมบนซ้ายมือ จะปรากฎไอคอนในแถบสถานะแสดงความแรงสัญญาณของผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสอง
 3. คำอธิบายเกี่ยวกับสัญญาณเครือข่าย
  • แถบแสดงความแรงขอสัญญาณผู้ให้บริการเครือข่าย
  • ชื่อแผนบริการเซลลูลาร์ (Cellular Plan) ที่ใช้งาน
  • ชื่อผู้ให้บริการเครือข่าย
  • สถานะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 4. ​ลำดับการแสดงชื่อแผนบริการเซลลูลาร์ ขึ้นอยู่กับว่าเลือกใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ (Cellular Data) ผ่านชื่ออะไร เช่น
  • ถ้าเลือกใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ผ่านชื่อ Primary > ชื่อ Primary จะปรากฏด้านบน
  • ถ้าเลือกใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ผ่านชื่อ Prepay > ชื่อ Prepay จะปรากฏด้านบนแทน Primary

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก