การสลับหมายเลขเพื่อใช้โทรออกบน iPhone XS, XS Max, และ iPhone XR

  1. หน้าจอหลัก แตะ โทรศัพท์ (Phone)
  2. แตะ แป้นตัวเลข (Keypad) จะปรากฎแป้นตัวเลขสำหรับกดหมายเลขโทรออก
  3. สังเกตด้านบน จะมีให้เลือกสายโทรออก ณ ตอนนี้อยู่ที่สาย หลัก (Primary) ตามที่ตั้งค่าไว้ > ถ้าต้องการเปลี่ยนสายโทรออก ให้แตะที่ชื่อนี้
  4. จะปรากฏหน้า สายให้เลือกโทรออก (ตามแผนบริการเซลลูลาร์ที่เปิดใช้งานอยู่) ทำการแตะเลือก “รอง” (Secondary)
  5. จากนั้นสายสำหรับโทรออก จะกลายเป็น “รอง” (Secondary)
  6. ทดสอบโดยการโทรออก > ระบบจะทำการโทรออก โดยใช้สาย “รอง” (“Secondary”) โทร
  7. หลังจากวางสาย แตะแถบ ล่าสุด (Recent) ข้อมูลเบอร์ที่โทรออกล่าสุดนั้น จะพบชื่อที่โทรออก พร้อมข้อมูลสายที่ใช้โทรออก คือ “ร” (“S”) = ย่อมาจาก “รอง” (Secondary)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

ตัวอย่างเครื่อง iPhone XS Max ที่รองรับ 2 nanoSIM Card วิธีการดูเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ บน iPhone XS, XS Max, และ iPhone XR วิธีปิดเครื่อง iPhone XS, XS Max, และ iPhone XR การตั้งค่าเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการใช้กับรายชื่อ บน iPhone XS, XS Max, และ iPhone XR การตรวจสอบข้อมูลการโทร บน iPhone XS, XS Max, และ iPhone XR