วิธีปิดเครื่อง iPhone XS, XS Max, และ iPhone XR

วิธีที่ 1 ปิดที่ตัวเครื่องโดยการกดปุ่ม

  1. กดปุ่มเพิ่มเสียง (Volume Up) หรือปุ่มลดเสียง (Volume Down) (ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง) ที่อยู่ซ้ายมือ และปุ่มด้านข้าง (Side Button) ที่อยู่ขวามือ ค้างไว้ประมาณ 3 - 5 วินาที
  2. สักครู่ จะปรากฏหน้าจอการโทรฉุกเฉิน ซึ่งจะปรากฏปุ่มสไลด์ข้างบนหน้าจอ 2 คำสั่ง คือ เลื่อนเพื่อปิดเครื่อง (slide to power off) และ โทรฉุกเฉิน (Emergency SOS)
  3. สังเกตที่ เลื่อนเพื่อปิดเครื่อง (slide to power off) ด้านบน ซ้ายมือจะเป็นสัญลักษณ์ปุ่ม
  4. ใช้นิ้วแตะค้างที่สัญลักษณ์ปุ่มด้านซ้าย จากนั้นเลื่อนไปทางขวามือสุด แล้วปล่อยนิ้วออก เครื่องจะปิดการทำงาน

วิธีที่ 2 ปิดที่เมนูการตั้งค่า

  1. หน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า (Settings) > ทั่วไป (General) เลื่อนหน้าจอมาด้านล่าง แตะ ปิดเครื่อง (Shut Down)
  2. จากนั้นจะปรากฎหน้าจอยืนยันการปิดเครื่อง เลื่อนเพื่อปิดเครื่อง (Slide to Power Off)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก