การใช้งาน Wi-Fi บน True SMART 4G P1 Series

 1. หน้าจอหลักแตะ สัญลักษณ์ ^ เพื่อดูรายการแอปพลิเคชันทั้งหมด
 2. แตะ การตั้งค่า (Settings) > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)
 3. กรณีที่ Wi-Fi ปิดอยู่ ให้แตะเมนูเพื่อเปิดการใช้งาน
 4. จากนั้นปุ่มเป็นสีเขียว, สถานะ = เปิด (On) และจะปรากฏชื่อ Wi-Fi บริเวณนั้นๆ ตัวอย่างแตะลือก .@ TRUEWIFI 
 5. รอสักครู่ ระบบกำลังรับที่อยู่ IP… (Optaining IP address…) จากนั้นจะปรากฏสถานะ = เชื่อมต่อแล้ว (Connected) และปรากฏตัวแจ้งเตือนแถบหน้าข้างบน ลงชื่อเข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi (Sign in to Wi-Fi network) “ .@ TRUEWIFI” > แตะที่หัวข้อนี้
 6. กรณีที่ไม่ปรากฏตัวแจ้งเตือนให้ลงชื่อเข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi ใช้นิ้วแตะขอบด้านบนสุดของหน้าจอค้างเอาไว้ แล้วลากลงข้างล่าง เพื่อเข้าหน้าจอศูนย์แจ้งเตือน (Notification Center) จะพบตัวแจ้งเตือน ลงชื่อเข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi (Sign in to Wi-Fi network) “ .@ TRUEWIFI” > แตะที่หัวข้อนี้
 7. ระบบจะเปิด Web Browser ให้อัตโนมัติ เพื่อเข้า Website https://portal.trueinternet.co.th แล้วเข้าเว็ปไซต์สำหรับลงชื่อเข้าใช้งานของ Trueinternet หรือ TrueWiFi จะพบช่องสำหรับกรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
 8. กรอกชื่อผู้ใช้ (Username) + กรอกรหัสผ่าน (Password) จากนั้นแตะเข้าสู่ระบบ (LOGIN) > ระบบจะทำการลงชื่อเข้าใช้งานแล้วกลับมาไปที่หน้า Wi-Fi อีกครั้ง สถานะ .@ TRUEWIFI จะปรากฏว่า เชื่อมต่อแล้ว (Connected)
 9. สัญลักษณ์รูปใบพัด จะแสดงสถานะเป็นลูกศรชี้ขึ้น-ลง หมายถึงมีการเชื่อมต่อรับ-ส่งข้อมูลแล้ว
 10. ถ้าต้องการดูสถานะ การเชื่อมต่อ > แตะที่ชื่อ .@ TRUEWIFI จะปรากฏรรายละเอียดของ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อ > ถ้าต้องการลบประวัติข้อมูลการเชื่อมต่อ ให้แตะ ไม่จำ (Forget)
 11. การเปิด Wi-Fi ผ่านช่องทางลัด (Enable via Shortcut) : ที่หน้าจอใดก็ได้ ใช้นิ้วแตะขอบด้านบนหน้าจอค้างเอาไว้ แล้วลากลง 2 ครั้ง : ลากลงครั้งแรก จะปรากฎหน้าจอแจ้งเตือน (Notification Center) > ลากลงครั้งที่สองจะปรากฏหน้าจอศูนย์ควบคุม (Control Center) จะปรากฏสัญลักษณ์ใบพัดมีขีดทับสีเทา แตะที่สัญลักษณ์นี้ จากนั้นสัญลักษณ์ Wi-Fi จะเป็นสีดำ = เปิดใช้งานแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่าโรงงาน True SMART 4G P1 Series โดยเข้า Recovery Mode การ Update Location บน True SMART 4G P1 Series การตั้งค่า APN Internet และ MMS บน True SMART 4G P1 Series การตั้งค่าโรงงาน บน True SMART 4G P1 Series การตรวจสอบ IMEI และข้อมูลอื่นๆ ของ True SMART 4G P1 Series