การเปิด – ปิด Data Roaming บน True SMART 4G P1 Series

  1. หน้าจอหลักแตะ สัญลักษณ์ ^ เพื่อดูรายการแอปพลิเคชันทั้งหมด
  2. แตะ การตั้งค่า (Settings) > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & internet)
  3. แตะ เครือข่ายมือถือ (Mobile network)
  4. จะปรากฏหน้าจอเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile network) > แตะปุ่มเมนู โรมมิ่ง (Roaming) เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้นแตะปุ่ม ตกลง (OK) อีกครั้ง
  5. จากนั้นเมนู โรมมิ่ง (Roaming) จะเปิดใช้งาน (On) หากต้องการปิด แตะปุ่มเดิมอีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่าโรงงาน True SMART 4G P1 Series โดยเข้า Recovery Mode การ Update Location บน True SMART 4G P1 Series การใช้งาน Wi-Fi บน True SMART 4G P1 Series การตั้งค่า APN Internet และ MMS บน True SMART 4G P1 Series การตั้งค่าโรงงาน บน True SMART 4G P1 Series