การตั้งค่า True SMART 4G P1 Series เพื่อแชร์อินเตอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi

 1. หน้าจอหลักแตะ สัญลักษณ์ ^ เพื่อดูรายการแอปพลิเคชันทั้งหมด
 2. แตะ การตั้งค่า (Settings) > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)
 3. แตะ ฮอตสปอตและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ (Hotspot & tethering) > แตะเมนู ตั้งค่า Wi-Fi ฮอตสปอตและจัดการผู้ใช้ (Wi-Fi hotspot settings and user management)
 4. จากนั้นแตะ ตั้งค่า Wi-Fi ฮอตสปอต (Set up Wi-Fi hotspot) จะปรากฏรายละเอียดให้ตั้งค่าดังนี้
  • ชื่อเครือข่าย (Network name)
  • ความปลอดภัย (Security)
  • รหัสผ่าน (Password)
  • เลือกย่านความถี่ AP (Select AP Band) : จะมีให้เลือก 2.4GHz กับ 5 GHz
  • การเชื่อมต่อสูงสุด (Max Connections) : เลือกได้ตั้งแต่ 1 - 8 เครื่อง
  • เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว แตะ บันทึก (SAVE)
 5. จากนั้นแตะเปิดเมนู ฮอตสปอตและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ (Hotspot & tethering) เพื่อแชร์อินเตอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก