การเลือกโหมดเครือข่าย บน True SMART 4G P1 Series

  1. หน้าจอหลักแตะ สัญลักษณ์ ^ เพื่อดูรายการแอปพลิเคชันทั้งหมด
  2. แตะ การตั้งค่า (Settings) > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)
  3. แตะ เครือข่ายมือถือ (Mobile network) > เลือก SIM ที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นแตะ ขั้นสูง (Advanced)
  4. แตะ ประเภทเครือข่ายที่ต้องการ (Preferred network type) จะพบหน้าจอให้เลือกประเภทเครือข่ายดังนี้
    • 4G (แนะนำ) : 4G/3G/2G auto = เลือกใช้เครือข่ายอัตโนมัติ โดยเรียงสัญญาณตาม 4G/3G/2G
    • 3G/2G แบบอัตโนมัติ : 3G/2G auto = เลือกใช้ 3G และ 2G โดยอัตโนมัติ
    • 3G เท่านั้น : 3G only = เลือกใช้ 3G เท่านั้น

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก