การ Update Location บน True SMART 4G P1 Series

  1. หน้าจอหลักแตะ สัญลักษณ์ ^ เพื่อดูรายการแอปพลิเคชันทั้งหมด
  2. แตะ การตั้งค่า (Settings) > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)
  3. แตะ เครือข่ายมือถือ (Mobile network) เลือก SIM ที่ต้องการตั้งค่า > จากนั้นแตะ ขั้นสูง (Advanced)
  4. เลื่อนหน้าจอมาด้านล่าง แตะปุ่มเมนูเพื่อปิด เลือกเครือข่ายอัตโนมัติ (Automatic select network) จากนั้นแตะ ตกลง (OK) และรอประมาณ 2 - 5 นาที
  5. จะพบรายการเครือข่ายแสดงขึ้นมา เลือกเครือข่ายใดก็ได้ที่ไม่ใช่ทรู จากนั้นจะปรากฏข้อความ Error ว่าไม่สามารถใช้งานได้ แตะ ตกลง (OK)
  6. หลังจากนั้นระบบจะทำการลงทะเบียนอัตโนมัติ โดยค้นหาและใช้งานเครือข่ายที่สามารถใช้ได้ให้เอง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่าโรงงาน True SMART 4G P1 Series โดยเข้า Recovery Mode การใช้งาน Wi-Fi บน True SMART 4G P1 Series การตั้งค่า APN Internet และ MMS บน True SMART 4G P1 Series การตั้งค่าโรงงาน บน True SMART 4G P1 Series การตรวจสอบ IMEI และข้อมูลอื่นๆ ของ True SMART 4G P1 Series