การ Update Location บน True Super Talkie 4G

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การใช้ข้อมูล (Data usage)
 4. จะปรากฏหน้าการเลือกใช้ข้อมูลบน SIM Card หรือ Wi-Fi > เลือก TRUE
 5. จากนั้นเลือก ตัวเลือก (Options)
 6. เลือก เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Cellular networks)
 7. เลือก ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network operators)
 8. เลือก ค้นหาเครือข่าย (Search networks)
 9. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือนโปรดทราบ (Attention) เลือก ตกลง (OK)
 10. เครื่องจะค้นหาสัญญาณเครือข่าย รอสักครู่
 11. จากนั้นจะปรากฏรายชื่อเครือข่ายแสดงขึ้นมา
 12. เลือกเครือข่ายใดก็ได้ ที่ไม่ใช่ TRUE
 13. ระบบจะลงทะเบียนบนเครือข่ายนั้นๆ จากนั้นจะแสดงข้อความ Error ไม่สามารถใช้เครือข่ายนั้นได้
 14. เลื่อนหน้าจอไปด้านบน เลือก เลือกอัตโนมัติ (Choose automatically) จะปรากฏข้อความการลงทะเบียนอัตโนมัติ… (Automatic registration.) รอสักครู่
 15. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว จะปรากฏข้อความลงทะเบียนบนเครือข่ายแล้ว (Registered on network.) มุมบนขวามือ จะปรากฎสัญญาณโทรศัพท์ ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก