การเลือกโหมดเครือข่าย บน True Super Talkie 4G

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การใช้ข้อมูล (Data usage)
 4. จะปรากฏหน้าการเลือกใช้ข้อมูลบน SIM Card หรือ Wi-Fi > เลือก TRUE
 5. จากนั้นเลือก ตัวเลือก (Options)
 6. เลือก เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Cellular networks)
 7. เลือก ประเภทเครือข่ายที่ต้องการใช้ (Preferred network type)
 8. จะปรากฎประเภทเครือข่ายที่ต้องการใช้งาน สามารถเลือกได้ดังนี้
  • 4G/3G/2G Multi Mode = เลือกใช้เครือข่ายอัตโนมัติ โดยเรียงสัญญาณตาม 4G (LTE) > 3G (WCDMA) > 2G (GSM)
  • 3G/2G Only Mode = เลือกใช้ 3G (WCDMA) และ 2G (GSM) โดยอัตโนมัติ
  • 3G Only Mode = เลือกใช้เฉพาะ 3G เท่านั้น

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การใช้งาน True push to Talk บน True Super Talkie 4G การตรวจสอบและอัพเดทซอฟต์แวร์ตัวเครื่อง True Super Talkie 4G วิธีการถ่ายภาพหน้าจอ บน True Super Talkie 4G ปุ่มกดคำสั่งต่างๆ ของ True Super Talkie 4G แกะกล่อง True Super Talkie 4G