การเลือกโหมดเครือข่าย บน True Super Talkie 4G

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การใช้ข้อมูล (Data usage)
 4. จะปรากฏหน้าการเลือกใช้ข้อมูลบน SIM Card หรือ Wi-Fi > เลือก TRUE
 5. จากนั้นเลือก ตัวเลือก (Options)
 6. เลือก เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Cellular networks)
 7. เลือก ประเภทเครือข่ายที่ต้องการใช้ (Preferred network type)
 8. จะปรากฎประเภทเครือข่ายที่ต้องการใช้งาน สามารถเลือกได้ดังนี้
  • 4G/3G/2G Multi Mode = เลือกใช้เครือข่ายอัตโนมัติ โดยเรียงสัญญาณตาม 4G (LTE) > 3G (WCDMA) > 2G (GSM)
  • 3G/2G Only Mode = เลือกใช้ 3G (WCDMA) และ 2G (GSM) โดยอัตโนมัติ
  • 3G Only Mode = เลือกใช้เฉพาะ 3G เท่านั้น

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก