การตรวจสอบ Wi-Fi MAC Address ของ True Super Talkie 4G

  1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก Wi-Fi
  4. จากนั้นเลือก ตัวเลือก (Options)
  5. จะปรากฏเมนูต่าง เลือก ขั้นสูง (Advanced)
  6. เลื่อนหน้าจอมาด้านล่าง จะพบ ที่อยู่ Mac (MAC address) กรณีถ้าไม่มีค่า MAC ขึ้น ให้เปิด Wi-Fi ที่เครื่องก่อนแล้วตรวจสอบใหม่อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การใช้งาน True push to Talk บน True Super Talkie 4G การตรวจสอบและอัพเดทซอฟต์แวร์ตัวเครื่อง True Super Talkie 4G วิธีการถ่ายภาพหน้าจอ บน True Super Talkie 4G ปุ่มกดคำสั่งต่างๆ ของ True Super Talkie 4G แกะกล่อง True Super Talkie 4G