การตั้งค่าภาษาเมนู True Super Talkie 4G

  1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก ภาษาและการป้อนข้อมูล (Language & input)
  4. จากนั้นเลือก ภาษา (Language)
  5. จะปรากฏภาษาที่สามารถเลือกใช้งานได้ เช่น ไทย (Thai), อังกฤษ (English), ลาว (Laos), และพม่า (Myanmar)
  6. กดเลื่อนแถบสีฟ้าไปยังภาษาที่ต้องการ และกด เลือก (Select)
  7. จากนั้นภาษาเมนูตัวเครื่อง จะเปลี่ยนเป็นภาษาที่เลือก

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การใช้งาน True push to Talk บน True Super Talkie 4G การตรวจสอบและอัพเดทซอฟต์แวร์ตัวเครื่อง True Super Talkie 4G วิธีการถ่ายภาพหน้าจอ บน True Super Talkie 4G ปุ่มกดคำสั่งต่างๆ ของ True Super Talkie 4G แกะกล่อง True Super Talkie 4G