การตั้งค่า True Super Talkie 4G เพื่อแชร์อินเตอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก ตั้งค่าเพิ่มเติม (More)
 4. เลือก ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา (Portable Wi-F hotspot) รองรับการใช้งานสูงสุด 8 Users
 5. ในหน้าฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา (Portable Wi-F hotspot) จะมีเมนูเปิด - ปิดการใช้งาน หากต้องการตั้งค่า ให้เลือก ตั้งค่าฮอตสปอต Wi-Fi (Set up Wi-Fi hotspot)
 6. จะปรากฏรายละเอียดให้ตั้งค่าดังนี้
  • SSID ของเครือข่าย (Network SSID)
  • ความมั่นคง (Security) :
  • รหัสผ่าน (Password) : ต้องมีอักขระอย่างน้อย 8 ตัว
 7. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด บันทึก (SAVE)
 8. กดเปิดเมนู เพื่อแชร์สัญญาณอินเตอร์เน็ต จากนั้นมุมบนซ้ายมือ จะปรากฎสัญลักษณ์ การปล่อยสัญญาณแสดงขึ้นมา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การใช้งาน True push to Talk บน True Super Talkie 4G การตรวจสอบและอัพเดทซอฟต์แวร์ตัวเครื่อง True Super Talkie 4G วิธีการถ่ายภาพหน้าจอ บน True Super Talkie 4G ปุ่มกดคำสั่งต่างๆ ของ True Super Talkie 4G แกะกล่อง True Super Talkie 4G