การเปิดใช้งาน GPS บน True Super Talkie 4G

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก ตำแหน่ง (location)
 4. ในหน้าจอตำแหน่ง การใช้งานจะปิดการใช้งานอยู่ กดปุ่มเมนูเพื่อเปิดการใช้งาน
 5. จากนั้นสถานะ = เปิด (On) และปรากฏเมนูโหมด (Mode) เพิ่มขึ้นมา
 6. หลังจากเปิดใช้ตำแหน่ง GPS แล้ว เลือก โหมด (Mode)
 7. จะปรากฏการตั้งค่าโหมด ดังนี้
  • ความแม่นยำสูง (High accuracy) : จะใช้งานทั้ง GPS, Wi-Fi และเครือข่ายมือถือเพื่อหาตำแหน่ง (จะใช้พลังแบตเตอรี่มาก)
  • ประหยัดแบตเตอรี่ (Battery saving) : ใช้ Wi-Fi และเครือข่ายมือถือเพื่อหาตำแหน่ง (จะใช้พลังแบตเตอรี่น้อย)
  • อุปกรณ์เท่านั้น (Device only)ต้องการ : ใช้ GPS เพื่อระบุตำแหน่ง (จะใช้พลังแบตเตอรี่ปานกลาง)

หมายเหตุ: การเลือกโหมดตำแหน่ง จะส่งผลต่อการใช้พลังงานแบตเตอรี่ ดังนั้น ควรเปิดใช้งานเฉพาะยามจำเป็น

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การใช้งาน True push to Talk บน True Super Talkie 4G การตรวจสอบและอัพเดทซอฟต์แวร์ตัวเครื่อง True Super Talkie 4G วิธีการถ่ายภาพหน้าจอ บน True Super Talkie 4G ปุ่มกดคำสั่งต่างๆ ของ True Super Talkie 4G แกะกล่อง True Super Talkie 4G