การจัดการแฟ้ม (File Explorer) บน True Super Talkie 4G

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก ออแกไนเซอร์ (Organizer)
 3. เลือก จัดการแฟ้ม (File Explorer)
 4. จะปรากฏหน้าจอจัดการแฟ้ม (File Explorer) พร้อมแสดงหัวข้อต่างๆ ซึ่ง 4 ข้อแรกจะเป็นการแสดงไฟล์เอกสารแบ่งตามแต่ละประเภท
  • เสียง (Audio) = จะแสดงไฟล์ที่เป็นตระกูลเสียงทั้งหมด เช่น .wav, .mp3, .arm เป็นต้น
  • รูป (Images) = จะแสดงไฟล์ที่เป็นตระกูลรูปภาพทั้งหมด เช่น .jpg, bmp เป็นต้น
  • วิดีโอ (Video) = จะแสดงไฟล์ที่เป็นตระกูลวิดีโอทั้งหมด เช่น .3gp, .mp4 เป็นต้น
  • เอกสาร (Documents) = จะแสดงไฟล์ที่เป็นตระกูลเอกสารทั้งหมด เช่น MS-Word, MS-Power point, PDF เป็นต้น
 5. เลื่อนหน้าจอมาด้านล่างสุดจะพบ 2 หัวข้อสุดท้าย คือการดูข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บนเครื่องและ SD Card
  • ในตัวเครื่อง (Local) = แฟ้ม และไฟล์ต่าง ๆ ที่อยู่บนตัวเครื่อง True Super Talkie 4G
  • ที่จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) = แฟ้ม และไฟล์ต่างๆ ที่อยู่บน Micro SD Card
 6. การจัดการไฟล์ (File management)
 7. ที่หน้าจัดการแฟ้ม (File Explorer) เลือกข้อมูลที่ต้องการจัดการ
 8. จะปรากฎรายการไฟล์ต่างๆ เลือก ตัวเลือก (Options)
 9. จะปรากฏเมนูย่อย คือ ลบ (Delete), คัดลอก (Copy), ตัด (Cut), แบ่งปัน (Share) กดเลือกคำสั่งที่ต้องการได้ทันที

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การใช้งาน True push to Talk บน True Super Talkie 4G การตรวจสอบและอัพเดทซอฟต์แวร์ตัวเครื่อง True Super Talkie 4G วิธีการถ่ายภาพหน้าจอ บน True Super Talkie 4G ปุ่มกดคำสั่งต่างๆ ของ True Super Talkie 4G แกะกล่อง True Super Talkie 4G