การอัพเดทซอฟต์แวร์ True Super Hero 4G Super Entertainment

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone)
 4. เลือก อัพเดทเครือข่ายไร้สาย (Wireless Update)
 5. จะปรากฎข้อมูลของซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นปัจจุบัน
 6. เลือก ตรวจสอบเพื่ออัปเดต (Check for updates)
 7. ระบบจะทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ รอสักครู่
 8. เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว กรณีที่เครื่องเป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดแล้ว จะปรากฏข้อความ “ระบบของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด” (Your device’s software is currently up to date.)
  กรณีที่มีซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ ระบบจะแสดงขนาดของข้อมูล กด ยืนยัน และเมื่อดาวน์โหลดเสร็จ ระบบจะถามยืนยันการอัปเดตอีกครั้ง
  จากนั้นจะทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้ โดยที่เครื่องต้องมีเนื้อที่ว่างตามขนาดของข้อมูลด้วย
 9. การอัปเดตผ่านไฟล์ (Update via File) : ในหน้าอัพเดทเครือข่ายไร้สาย (Wireless Update) กดปุ่ม Menu
 10. จากนั้นเลือก การอัปเดตในเครื่อง (Local updates) จะปรากฏหน้าจอการค้นหาไฟล์ที่อยู่ในเครื่อง
 11. เลือก พื้นที่เก็บข้อมูลภายใน (Internal storage) เพื่อค้นหาไฟล์ที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำบนตัวเครื่องโทรศัพท์
 12. เลือก การ์ด SD (SD card) (SD Card) กรณีที่ไฟล์อัพเดทอยู่ในการ์ด SD

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก