การตั้งค่าภาษาเมนู True Super Hero 4G Super Entertainment

  1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก ภาษาและการป้อนข้อมูล (Language & input)
  4. จากนั้นเลือก ภาษา (Language)
  5. จะปรากฎภาษาที่สามารถเลือกใช้งานได้
  6. กดปุ่มเลื่อนแถบสีฟ้าไปยังภาษาที่ต้องการ เช่น ภาษาอังกฤษ (English) จากนั้นกด เลือก (Select)
  7. ภาษาตัวเครื่อง จะเปลี่ยนภาษาที่เลือกทันที

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก