การตั้งค่าภาษาเมนู True Super Hero 4G Super Entertainment

  1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก ภาษาและการป้อนข้อมูล (Language & input)
  4. จากนั้นเลือก ภาษา (Language)
  5. จะปรากฎภาษาที่สามารถเลือกใช้งานได้
  6. กดปุ่มเลื่อนแถบสีฟ้าไปยังภาษาที่ต้องการ เช่น ภาษาอังกฤษ (English) จากนั้นกด เลือก (Select)
  7. ภาษาตัวเครื่อง จะเปลี่ยนภาษาที่เลือกทันที

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การล้างข้อมูลแคชและคุกกี้บราวเซอร์ บน True Super Hero 4G Super Entertainment การ Update Location บน True Super Hero 4G Super Entertainment การใช้งาน Wi-Fi hotspot บน True Super Hero 4G Super Entertainment การตั้งค่า APN บน True Super Hero 4G Super Entertainment การเปิด - ปิด Data บน True Super Hero 4G Super Entertainment