การตั้งค่าขีดจำกัดการใช้งานอินเตอร์เน็ต บน True Super Hero 4G Super Entertainment

 1. ​หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การใช้ข้อมูล (Data usage)
 4. จะปรากฏหน้าจอการใช้ข้อมูล เลือก TRUE (ใช้ข้อมูลผ่าน SIM)
 5. จะปรากฏหน้าแสดงข้อมูลการใช้งาน Data และเมนูกำหนดค่าต่างๆ
 6. การตั้งค่าขีดจำกัดอินเทอร์เน็ต (Set data limit) : กดเปิด ขีดจำกัดของข้อมูล (Mobile data limit)
 7. จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน การจำกัดการใช้ข้อมูล (Limiting data usage) เลือก ตกลง (OK) 
 8. เมื่อเปิดแล้ว แถบสำหรับตั้งค่าการแจ้งเตือน (warning) และตั้งค่าขีดจำกัด (limit) จะปรากฏแถบตั้งค่าขีดจำกัด (limit) เพิ่มขึ้นมา
 9. กรณีที่มีการเปิดใช้งานไว้ ถ้าการใช้ข้อมูลมือถือ ใช้งานไปถึงจำนวนปริมาณที่กำหนดไว้ จะทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต (ข้อมูลมือถือ) ได้เลย
  จะต้องมาแก้ไขจำนวนปริมาณใหม่ให้เพิ่มขึ้น หรือปิดใช้งานขีดจำกัดของข้อมูล (Mobile data limit) เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
 10. กรณีที่ต้องการตรวจสอบว่า App ที่ติดตั้งในเครื่อง ใช้ปริมาณข้อมูลไปเท่าไหร่ สามารถตรวจสอบได้ที่หน้า การใช้ข้อมูล (Data usage)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก