การเลือกโหมดเครือข่าย บน True Super Hero 4G Super Entertainment

 1. ​หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การใช้ข้อมูล (Data usage)
 4. จะปรากฏหน้าจอการใช้ข้อมูล (Data usage) เลือก TRUE (ใช้ข้อมูลผ่าน SIM) จากนั้นเลือก ตัวเลือก (Options)
 5. เลือก เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Cellular networks)
 6. เลื่อนหน้าจอมาด้านล่างเลือก ประเภทเครือข่ายที่ต้องการใช้ (Preferred network type) จะปรากฎหน้าให้เลือกประเภทเครือข่าย
  • 4G/3G/2G = เลือกใช้เครือข่ายอัตโนมัติ  โดยเรียงสัญญาณตาม 4G (LTE) > 3G (WCDMA) > 2G (GSM)
  • 3G Only = เลือกใช้เฉพาะ 3G เท่านั้น
  • 3G/2G = เลือกใช้ 3G (WCDMA) และ 2G (GSM) โดยอัตโนมัติ
 7. ​เลือกโหมดเครือข่ายที่ต้องการใช้งาน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การล้างข้อมูลแคชและคุกกี้บราวเซอร์ บน True Super Hero 4G Super Entertainment การ Update Location บน True Super Hero 4G Super Entertainment การใช้งาน Wi-Fi hotspot บน True Super Hero 4G Super Entertainment การตั้งค่า APN บน True Super Hero 4G Super Entertainment การเปิด - ปิด Data บน True Super Hero 4G Super Entertainment