การเปิด - ปิด Data บน iPhone

  1. ไปที่ การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก เซลลูลาร์ [Cellular]
  3. ที่เมนู ข้อมูลเซลลูลาร์ [Cellular Data] แตะปุ่มเมนู เพื่อเปิด/ปิด การใช้งานอินเตอร์เน็ต

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก