การตรวจสอบและอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวเครื่อง OPPO

  1. ไปที่ การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก เกี่ยวกับอุปกรณ์ [About device]
  3. จะปรากฏหน้าจอเกี่ยวกับอุปกรณ์ สังเกตบรรทัดแรก จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเฟิร์มแวร์ตัวเครื่อง
    • กรณีไม่มีเวอร์ชั่นใหม่ : จะปรากฏข้อความ เป็นปัจจุบันแล้ว [Up to date]
    • กรณีมีเวอร์ชั่นใหม่ : จะปรากฎรายละเอียดเฟริ์มแวร์ใหม่ พร้อมขนาดข้อมูล แตะเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก