การเปิด - ปิด Data บน OPPO

  1. ไปที่ การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ [Mobile network]
  3. เลือก ข้อมูลมือถือ [Mobile Data] จากนั้นแตะปุ่มเมนู เพื่อ เปิด/ปิด การใช้งานอินเตอร์เน็ต

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก