การเลือกโหมดเครือข่าย บน Samsung

 1. ไปที่ การตั้งค่า [Settings]
 2. เลือก การเชื่อมต่อ [Connections]
 3. เลือก เครือข่ายมือถือ [Mobile Networks]
 4. เลือก โหมดเครือข่าย [Network mode]
 5. เลือกโหมดเครือข่ายที่ต้องการใช้งาน โดย
  • 5G/LTE/3G/2G
  • LTE/3G/2G
  • 3G/2G
  • 3G เท่านั้น
  • เฉพาะ 2G

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก