การตรวจสอบและอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวเครื่อง vivo

  1. ไปที่ การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก การอัปเดตระบบ [System update]
  3. จะปรากฏหน้าจอการอัปเดตระบบ ด้านล่างจะปราฎข้อความ กำลังตรวจสอบการอัปเดต [Checking for update]
  4. เมื่อตรวจสอบการอัปเดตเรียบร้อยแล้ว
    • กรณีไม่มีเวอร์ชั่นใหม่ : จะพบข้อความ เวอร์ชั่นของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด [The system is already the latest version]
    • กรณีมีเวอร์ชั่นใหม่ : จะปรากฎรายละเอียดเฟิร์มแวร์ใหม่ พร้อมขนาดข้อมูล แตะเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก