การเลือกโหมดเครือข่าย บน vivo

  1. ไปที่ ตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต [Network & internet]
  3. เลือก การ์ด SIM และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ [SIM card & mobile network]
  4. แตะซิมการ์ดที่ต้องการตั้งค่า
  5. จากนั้นเลือก ประเภทเครือข่ายที่ต้องการ [Preferred network type]
  6. เลือกโหมดเครือข่ายที่ต้องการใช้งาน โดย เรียงลำดับจาก 5G/4G/3G/2G

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก