การเลือกผู้ให้บริการเครือข่าย [Update location] บน vivo

  1. ไปที่ การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต [Network & internet]
  3. เลือก การ์ด SIM และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ [SIM card & mobile network]
  4. แตะซิมการ์ดที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นกดปิดเมนู เลือกเครือข่ายโดยอัตโนมัติ [Automatically select network]
  5. เครื่องจะค้นหาเครือข่ายอื่นๆ รอสักครู่ และจะปรากฏชื่อเครือข่ายที่ค้นหาได้บริเวณนั้น เลือกเครือข่ายใดก็ได้ที่ไม่ใช่ทรู
  6. จากนั้นเครื่องจะแสดงข้อความ "ไม่มีบริการ (No service)" แตะ สัญลักษณ์ “<” : ด้านบนซ้ายมือ เพื่อย้อนกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้
  7. แตะเปิด เลือกเครือข่ายโดยอัตโนมัติ [Automatically select network] อีกครั้ง
  8. เมื่อเครื่องจับสัญญาณแล้ว จะปรากฏชื่อผู้ให้บริการขึ้นมาด้านบน โดยจะสามารถใช้งานได้ปกติ เพราะจับสัญญาณของผู้ให้บริการทรูเรียบร้อยแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก