การเปิด - ปิด Data สำหรับ TRUE BEYOND 4G

  1. เลือก Settings <ตั้งค่า>
  2. เลือก Data usage <การใช้ข้อมูล>
  3. เลือก Mobile Data <ข้อมูลมือถือ> เพื่อเปิด - ปิด Data
  4. เลือก Set mobile data limit <ตั้งค่าขีดจำกัดข้อมูลมือถือ> เพื่อจำกัดการใช้งาน Data ไม่ให้เกินจำนวนเส้นสีแดง
  5. แถบเส้นสีเหลือง เป็นการเตือนการใช้ข้อมูล
  6. กรณีใช้งาน Data เกินการที่ตั้งค่าไว้ดังเส้นสีเหลือง จะมีการเตือน Data usage warning <คำเตือนการใช้ข้อมูล>
  7. สามารถเปลี่ยน รอบบิลการใช้บริการได้
  8. สามารถตรวจสอบการใช้งานของแต่ละ Application ได้
  9. สามารถตรวจสอบการใช้งาน Data ทั้งการทำงาน Foreground <การทำงานพื้นหน้า> และ Background <พื้นหลัง> ได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Software สำหรับ TRUE BEYOND 4G การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ TRUE BEYOND 4G การ Update Location สำหรับ TRUE BEYOND 4G การเลือกใช้งาน 2G, 3G และ 4G สำหรับ TRUE BEYOND 4G การตั้งค่าภาษาแป้นพิมพ์ สำหรับ TRUE BEYOND 4G