การตั้งค่า APN สำหรับ True SMART 4G 5.0

 1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ เมนู [Menu]
 2. เลือก การตั้งค่า [Settings]
 3. เลือก เพิ่มเติม [More…]
 4. เลือก เครือข่ายมือถือ [Mobile networks]
 5. เลือก ชื่อจุดเข้าใช้งาน [Access Point Names]
 6. เข้าหน้า APN แล้ว จะพบชื่อจุดเข้าใช้งาน [APN] ตามค่าของซิมการ์ดที่ใส่ แต่ถ้าไม่มีขึ้นมาให้ต้องทำการตั้งค่าด้วยตนเอง
 7. แตะที่ เครื่องหมายบวก (+) เพื่อเพิ่ม ชื่อจุดเข้าใช้งาน [Access Point Names]

TRUE-H INTERNET มีดังนี้

 • ชื่อ [Name] = TRUE-H INTERNET
 • APN = internet
 • ประเภท APN = default หรือ default,supl
 • ชื่อผู้ใช้ [Username] = true
 • รหัสผ่าน [Password] = true
 • MCC = 520
 • MNC = 00
 • เลือกปุ่มเมนูของตัวเครื่อง แล้วเลือก บันทึก [Save]

TRUE-H MMS มีดังนี้

 • ชื่อ [Name] = TRUE-H MMS
 • APN = hmms
 • ประเภท APN [APN type] = mms
 • ชื่อผู้ใช้ [Username] = true
 • รหัสผ่าน [Password] = true
 • MMSC = http://mms.trueh.com:8002/
 • พร็อกซี่ MMS [MMS proxy] = 010.004.007.039
 • MMS พอร์ต [MMS port] = 8080
 • ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ [Authentication type] = PAP
 • MCC = 520
 • MNC = 00
 • เลือกปุ่มเมนูของตัวเครื่องแล้วเลือก บันทึก [Save]

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก