การตั้งค่า APN แบบอัตโนมัติ สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0

  1. หน้าจอหลัก เข้า การตั้งค่า (Settings) > ข้อมูลมือถือ (Mobile data)
  2. เลือก ชื่อ จุดเชื่อมต่อ (Access Point Names)
  3. จะเข้าหน้าจอ APN ซึ่งจะมีชุดการตั้งค่า APN อยู่แล้ว ตามค่าของ SIM Card ที่ใส่อยู่
  4. หากไม่พบชุดการตั้งค่า APN กดเมนูเครื่อง เลือก  รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น (Reset to default)
  5. จะปรากฏชุดการตั้งค่าขึ้นมา เช่นใส่ SIM Card TRUE-H จะเป็น TRUE-H INTERNET
    และ TRUE-H MMS

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Location สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0 การเปิด - ปิด โหมดเครื่องบิน สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0 การเลือกใช้งาน 2G, 3G และ 4G สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0 การตั้งค่า APN สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0 การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0