การ Update Location สำหรับ TRUE BEYOND TAB 3G

  1. เลือก Settings <การตั้งค่า>
  2. เลือก More… <เพิ่มเติม...>
  3. เลือก Mobile networks <เครือข่ายมือถือ>
  4. เลือก Network Operators <ผู้ให้บริการเครือข่าย>
  5. เลือก Search manually <ค้นหาเครือข่าย>
  6. กด OK <ตกลง>
  7. กำลังค้นหา ให้สังเกตว่า สัญลักษณ์ H ด้านบนจะหายไป
  8. กลับมาเลือก Choose automatically <เลือกอัตโนมัติ> รอให้ขึ้นข้อความ Registered on network.<ลงทะเบียนเครือข่ายแล้ว>

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตรวจสอบ IMEI และ Wi-Fi MAC Address สำหรับ TRUE BEYOND TAB 3G การตั้งค่าภาษา สำหรับ TRUE BEYOND TAB 3G การ Update Software สำหรับ TRUE BEYOND 4G การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ TRUE BEYOND 4G การ Update Location สำหรับ TRUE BEYOND 4G