การตั้งค่า APN สำหรับ True SMART 4G HD Voice

 1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
 2. เลือก การตั้งค่าทั่วไป [General Settings] จากนั้นเลือก เพิ่มเติม [More]
 3. เลือก เครือข่ายมือถือ [Cellular networks]
 4. เลือก ชื่อจุดเข้าใช้งาน [Access Point Names]
 5. จะมีชุด APN ตามค่าของ SIM Card ที่ใส่ในเครื่องปรากฏอยู่
 6. กรณีไม่พบ APN หรือต้องการสร้างใหม่ แตะเครื่องหมายบวก (+)
 7. การตั้งค่า APN : TRUE-H INTERNET ใส่ข้อมูลดังนี้
  • Name : TRUE-H INTERNET
  • APN : internet
  • User : true
  • Password : true
  • Authentication Type : PAP
  • APN Type : default,supl
  • จากนั้นแตะเมนู (สัญลักษณ์จุด) มุมบนขวามือแล้วเลือก บันทึก [Save]
 8. การตั้งค่า APN : TRUE-H MMS ใส่ข้อมูลดังนี้
  • Name : TRUE-H MMS
  • APN : hmms
  • User : true
  • Password : true
  • MMSC : http://mms.trueh.com:8002/
  • MMS Proxy : 10.4.7.39
  • MMS Port : 8080
  • Authentication Type : PAP
  • APN Type : mms
  • จากนั้นแตะเมนู (สัญลักษณ์จุด) มุมบนขวามือแล้วเลือก บันทึก [Save]
 9. หากต้องการรีเซ็ตค่า APN แตะเมนู (สัญลักษณ์จุด) มุมบนขวามือแล้วเลือก รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น [Reset to default]
 10. ตัวเครื่องจะเรียกคืนการตั้งค่า APN เริ่มต้น
 11. รอสักครู่ จะมีชุด APN ขึ้นมาใหม่ ตามค่าของ SIM Card ที่ใส่ในเครื่อง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก