ย้ายค่ายมีขั้นตอนอย่างไร

ขั้นตอนการย้ายค่าย

  1. เช็คความพร้อมก่อนย้ายค่าย
  2. กรอกแบบฟอร์ม เลือกโปรโมชั่นพร้อมรับซิม
  3. รอดำเนินการย้ายค่ายภายใน 3 วัน และรอรับ SMS แจ้งวันโอนย้ายสำเร็จ

ข้อควรรู้

  • การขอย้ายค่ายใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ ไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • นับจากวันที่ยื่นเอกสารขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการยื่นเอกสารและจำนวนคำขอใช้บริการ
  • ระหว่างการขอย้ายค่ายเบอร์ของท่านยังคงสามารถใช้งานได้ปกติ
  • สะดวกและรวดเร็วขึ้น กรุณานำใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินล่าสุดจากเครือข่ายเดิมมา เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่จดทะเบียนกับเครือข่ายเดิมได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก