การเข้า System Recovery Mode สำหรับ True SMART Series

วิธีการเข้า System Recovery Mode :
 1. ปุ่ม Volume Up (เพิ่มเสียง) จะอยู่บนซ้ายด้านข้างของเครื่อง
 2. ปุ่ม Power On (เปิดเครื่อง) จะอยู่บนขวาด้านข้างของเครื่อง
 3. ที่ตัวเครื่องกดปุ่ม Volume Up (เพิ่มเสียง) และปุ่ม Power On (เปิดเครื่อง) ทั้ง 2 ปุ่ม พร้อมกันค้างไว้จนเครื่องเปิด (ประมาณ 15 วินาที)
 4. จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ System Recovery Mode
 5. คำสั่งต่างๆ ในหน้าจอ
  การเลื่อนเพื่อเลือกคำสั่ง : ให้กดปุ่ม Volumn Down (ลดเสียง) แล้วแถบแสงจะเลื่อนลงมาอีกบรรทัด ถ้าเลื่อนผ่านไปแล้ว ให้ทำการกดปุ่มลดเสียงไปเรื่อยๆ จนวนรอบ
  ถ้าต้องการตอบตกลง : ให้กดปุ่ม Power On (เปิดเครื่อง)

วิธีการออก System Recovery Mode :

 1. ให้กดปุ่ม Volumn Down (ลดเสียง) เพื่อเลื่อนแถบสีมาที่ reboot system now => จากนั้นกดปุ่ม Power On (เปิดเครื่อง) เพื่อตอบตกลง
 2. เครื่องจะทeการปิด แล้วเปิดขึ้นมาใหม่
 3. อนึ่ง สำหรับ TRUE BEYOND ถ้ากด 2 ปุ่มนี้พร้อมกัน จะปรากฏหน้าสีเขียว และไม่สามารถทำอะไรได้ จะต้องถอด Battery เพื่อออกจาก Mode นี้อย่างเดียว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก