การตั้งค่า SIM Card สำหรับ True SMART MAX 4.0

 1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า (Settings)
 2. เลือก ซิมการ์ด (SIM Cards)
 3. เมนู ข้อมูลมือถือ (Cellular data) สำหรับเปิด-ปิด การใช้งาน Data
 4. เมื่อแตะเข้าที่เมนู ข้อมูลมือถือ (Cellular data) จะมีหน้า Popup ให้เลือกใช้งาน ดังนี้
  -  ซิม1 (SIM1)
  -  ซิม2 (SIM2)
 5. เมนู การโทร (Call) สำหรับเลือกโทรออก ว่าต้องการใช้งานจากซิมการ์ดใด
 6. เมื่อแตะเข้าที่เมนู การโทร (Call) จะมีหน้า Popup ให้เลือกใช้งาน ดังนี้
  -  ถามทุกครั้ง (Ask every time)
  -  ซิม1 (SIM1)
  -  ซิม2 (SIM2)
 7. เมนู ข้อความ SMS (SMS messages) สำหรับการส่งข้อความออก ว่าต้องการใช้งานจากซิมการ์ดใด
 8. เมื่อแตะเข้าที่เมนู ข้อความ SMS (SMS messages) จะมีหน้า Popup ให้เลือกใช้งาน ดังนี้
  -  ถามทุกครั้ง (Ask every time)
  -  ซิม1 (SIM1)
  -  ซิม2 (SIM2)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก