การตั้งค่า SIM Card สำหรับ True SMART MAX 4.0

 1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า (Settings)
 2. เลือก ซิมการ์ด (SIM Cards)
 3. เมนู ข้อมูลมือถือ (Cellular data) สำหรับเปิด-ปิด การใช้งาน Data
 4. เมื่อแตะเข้าที่เมนู ข้อมูลมือถือ (Cellular data) จะมีหน้า Popup ให้เลือกใช้งาน ดังนี้
  -  ซิม1 (SIM1)
  -  ซิม2 (SIM2)
 5. เมนู การโทร (Call) สำหรับเลือกโทรออก ว่าต้องการใช้งานจากซิมการ์ดใด
 6. เมื่อแตะเข้าที่เมนู การโทร (Call) จะมีหน้า Popup ให้เลือกใช้งาน ดังนี้
  -  ถามทุกครั้ง (Ask every time)
  -  ซิม1 (SIM1)
  -  ซิม2 (SIM2)
 7. เมนู ข้อความ SMS (SMS messages) สำหรับการส่งข้อความออก ว่าต้องการใช้งานจากซิมการ์ดใด
 8. เมื่อแตะเข้าที่เมนู ข้อความ SMS (SMS messages) จะมีหน้า Popup ให้เลือกใช้งาน ดังนี้
  -  ถามทุกครั้ง (Ask every time)
  -  ซิม1 (SIM1)
  -  ซิม2 (SIM2)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True SMART MAX 4.0 การ Update Location สำหรับ True SMART MAX 4.0 การเลือกโหมดเครือข่าย 2G และ 3G สำหรับ True SMART MAX 4.0 การตั้งค่า APN Internet และ MMS สำหรับ True SMART MAX 4.0