การ Update Location สำหรับ True SMART MAX 4.0

  1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือก เพิ่มเติม (More)
  3. เลือก เครือข่ายมือถือ (Cellular networks)
  4. เลือก ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network operators)
  5. ตรวจสอบ SIM ที่ต้องการตั้งค่า และเลือก ค้นหาเครือข่าย (Select network)
  6. จะมี Pop-up โปรดทราบ (Warning) ให้กด ตกลง (OK) จากนั้น เครื่องจะค้นหาสัญญาณโดยรอบขึ้นมา ใช้เวลาสักครู่
  7. เมื่อปรากฏชื่อสัญญาณ ให้เลือกเครือข่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของทรู เช่น AIS, dtac ก่อน จากนั้นจะพบ Error ไม่สามารถใช้เครือข่ายได้
  8. กลับมาเลือกเครือข่าย TRUE-H อีกครั้ง และทดสอบใช้งานใหม่

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True SMART MAX 4.0 การเลือกโหมดเครือข่าย 2G และ 3G สำหรับ True SMART MAX 4.0 การตั้งค่า APN Internet และ MMS สำหรับ True SMART MAX 4.0 การตั้งค่า SIM Card สำหรับ True SMART MAX 4.0