การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True SMART MAX 4.0

  1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือก การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต (Backup & Reset)
  3. เลือก รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น (Factory data reset)
  4. เลือก รีเซ็ตโทรศัพท์ (Reset Phone) เพื่อยืนยัน
  5. กด ลบทุกอย่าง (Erase Everything) เครื่องจะล้างข้อมูลทั้งหมด หน้าจอจะดับและติดขึ้นใหม่ จากนั้นทำการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Location สำหรับ True SMART MAX 4.0 การเลือกโหมดเครือข่าย 2G และ 3G สำหรับ True SMART MAX 4.0 การตั้งค่า APN Internet และ MMS สำหรับ True SMART MAX 4.0 การตั้งค่า SIM Card สำหรับ True SMART MAX 4.0