การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ TRUE BEYOND 4G

  1. เลือก Settings [การตั้งค่า]
  2. เลือก Backup & reset [การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต]
  3. ทำเครื่องหมายถูกที่ Back up my data [สำรองข้อมูลของฉัน] กรณีต้องการ back up ข้อมูล, หรือ กรณี Reset ข้อมูลให้เลือก Factory data reset [รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเรี่มต้น]
  4. เลือก Reset phone [รีเซ็ตโทรศัพท์]
  5. เลือก Erase everything [ลบทุกอย่าง]

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Location สำหรับ TRUE BEYOND TAB 3G การตรวจสอบ IMEI และ Wi-Fi MAC Address สำหรับ TRUE BEYOND TAB 3G การตั้งค่าภาษา สำหรับ TRUE BEYOND TAB 3G การ Update Software สำหรับ TRUE BEYOND 4G การ Update Location สำหรับ TRUE BEYOND 4G