การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ TRUE BEYOND 4G

  1. เลือก Settings [การตั้งค่า]
  2. เลือก Backup & reset [การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต]
  3. ทำเครื่องหมายถูกที่ Back up my data [สำรองข้อมูลของฉัน] กรณีต้องการ back up ข้อมูล, หรือ กรณี Reset ข้อมูลให้เลือก Factory data reset [รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเรี่มต้น]
  4. เลือก Reset phone [รีเซ็ตโทรศัพท์]
  5. เลือก Erase everything [ลบทุกอย่าง]

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Software สำหรับ TRUE BEYOND 4G การ Update Location สำหรับ TRUE BEYOND 4G การเปิด - ปิด Data สำหรับ TRUE BEYOND 4G การเลือกใช้งาน 2G, 3G และ 4G สำหรับ TRUE BEYOND 4G การตั้งค่าภาษาแป้นพิมพ์ สำหรับ TRUE BEYOND 4G