โปรโมชั่นและเงื่อนไขส่งเสริมการขาย สำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ช่องทางทรูสโตร์ (TrueStore)

 

 

รายละเอียดโปรโมชั่น และ เงื่อนไขส่งเสริมการขาย สำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ช่องทางทรูสโตร์ (TrueStore) ของแต่ละแคมเปญ มีดังนี้

 

 

เดือน มิถุนายน 2566

 

ชื่อแคมเปญ : Mid Year Sale

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

โปรโมชั่นโค้ด : MY1200

เงื่อนไขโปรโมชัน :

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการบนเว็บไซต์ ในแคมเปญ Mid Year Sale และซื้อสินค้าผ่านช่องทางทรูสโตร์ (True Store) เท่านั้น

2. โค้ดส่วนลด MY1200 ลดเพิ่ม 1,200 บาท มีจำนวน 167 สิทธิ์ (จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 หมายเลขบัตรประชาชน) เมื่อซื้อโทรศัพท์ หรือแท็บเล็ตพร้อมแพ็กเกจรายเดือนเท่านั้น และมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 15,000 บาท

3. ทรูสโตร์ (True Store) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้โค้ดเมื่อตรวจพบลูกค้าที่มีชื่อ,นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่เดียวกัน

4. ทรูสโตร์ (True Store) ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์โดยงดร่วมรายการส่วนลดโปรโมชันส่งเสริมการขายดังกล่าว

5. เงื่อนไขการผ่อน 0% เป็นไปตามที่แต่ละธนาคารกำหนด

6. โค้ดส่วนลดไม่สามารถ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการชำระเงินในแบบอื่นๆ ได้

7. กรณีมีการกรอกโค้ดส่วนลด โดยสินค้านั้นๆไม่สามารถใช้งานร่วมกับโค้ดส่วนลดที่กรอกมาในออเดอร์ได้ หรือผิดเงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดตามเงื่อนไขที่ได้มีการประกาศไว้ในหน้าเลือกสินค้าแล้วนั้น หากทางทรูสโตร์ตรวจพบขออนุญาตดำเนินการยกเลิกออเดอร์นั้นทันที โดยไม่มีข้อพิพาทภายหลัง เนื่องจากได้มีการแจ้งระบุชัดเจนเรียบร้อยแล้ว

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-700-8855 หรือ Line@TrueStore ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 19.00 น.

ช้อปสินค้าแคมเปญ Mid Year Sale คลิก

 

 

ชื่อแคมเปญ : 6.6 True Store Super Sale

ระยะเวลาโปรโมชัน : 6 มิถุนายน 2566 - 8 มิถุนายน 2566

โปรโมชันโค้ด : MTS1500

เงื่อนไขโปรโมชัน :

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการบนเว็บไซต์ ในแคมเปญ 6.6 True Store Super Sale และซื้อสินค้าผ่านช่องทาง ทรูสโตร์ (True Store) เท่านั้น

2. โค้ดส่วนลด MTS1500 ลดเพิ่ม 1,500 บาท มีจำนวน 27 สิทธิ์ (จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 หมายเลขบัตรประชาชน) เมื่อซื้อโทรศัพท์ หรือแท็บเล็ตพร้อมแพ็กเกจรายเดือนเท่านั้น และมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 15,000 บาท

3. ทรูสโตร์ (True Store) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้โค้ดเมื่อตรวจพบลูกค้าที่มืชื่อ,นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่เดียวกัน

4. ทรูสโตร์ (True Store) ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์โดยงดร่วมรายการส่วนลดโปรโมชันส่งเสริมการขายดังกล่าว

5. เงื่อนไขการผ่อน 0% เป็นไปตามที่แต่ละธนาคารกำหนด

6. โค้ดส่วนลดไม่สามารถ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการชำระเงินในแบบอื่นๆ ได้

7. กรณีมีการกรอกโค้ดส่วนลด โดยสินค้านั้นๆไม่สามารถใช้งานร่วมกับโค้ดส่วนลดที่กรอกมาในออเดอร์ได้ หรือผิดเงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดตามเงื่อนไขที่ได้มีการประกาศไว้ในหน้าเลือกสินค้าแล้วนั้น หากทางทรูสโตร์ตรวจพบขออนุญาตดำเนินการยกเลิกออเดอร์นั้นทันที โดยไม่มีข้อพิพาทภายหลัง เนื่องจากได้มีการแจ้งระบุชัดเจนเรียบร้อยแล้ว

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-700-8855 หรือ Line@TrueStore ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 19.00 น.

ช้อปสินค้าแคมเปญ 6.6 True Store Super Sale คลิก

 

 

ชื่อแคมเปญ : Rainy Sale

ระยะเวลาโปรโมชัน : 15 มิถุนายน 2566 - 24มิถุนายน 2566

โปรโมชันโค้ด : RN1000

เงื่อนไขโปรโมชัน :

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการบนเว็บไซต์ ในแคมเปญ Rainy Sale และซื้อสินค้าผ่านช่องทางทรูสโตร์ (True Store) เท่านั้น

2. โค้ดส่วนลด RN1000 ลดเพิ่ม 1,000 บาท มีจำนวน 80 สิทธิ์ (จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 หมายเลขบัตรประชาชน) เมื่อซื้อโทรศัพท์ หรือแท็บเล็ตพร้อมแพ็กเกจรายเดือนเท่านั้น และมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท

3. ทรูสโตร์ (True Store) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้โค้ดเมื่อตรวจพบลูกค้าที่มืชื่อ,นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่เดียวกัน

4. ทรูสโตร์ (True Store) ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์โดยงดร่วมรายการส่วนลดโปรโมชันส่งเสริมการขายดังกล่าว

5. เงื่อนไขการผ่อน 0% เป็นไปตามที่แต่ละธนาคารกำหนด

6. โค้ดส่วนลดไม่สามารถ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการชำระเงินในแบบอื่นๆ ได้

7. กรณีมีการกรอกโค้ดส่วนลด โดยสินค้านั้นๆไม่สามารถใช้งานร่วมกับโค้ดส่วนลดที่กรอกมาในออเดอร์ได้ หรือผิดเงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดตามเงื่อนไขที่ได้มีการประกาศไว้ในหน้าเลือกสินค้าแล้วนั้น หากทางทรูสโตร์ตรวจพบขออนุญาตดำเนินการยกเลิกออเดอร์นั้นทันที โดยไม่มีข้อพิพาทภายหลัง เนื่องจากได้มีการแจ้งระบุชัดเจนเรียบร้อยแล้ว

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-700-8855 หรือ Line@TrueStore ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 19.00 น.

ช้อปสินค้าแคมเปญ Rainy Sale คลิก

 

 

ชื่อแคมเปญ : Pay Day

ระยะเวลาโปรโมชัน : 25 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

โปรโมชันโค้ด : PD1500

เงื่อนไขโปรโมชัน :

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการบนเว็บไซต์ ในแคมเปญ Pay Day และซื้อสินค้าผ่านช่องทางทรูสโตร์ (True Store) เท่านั้น

2. โค้ดส่วนลด PD1500 ลดเพิ่ม 1,500 บาท มีจำนวน 53 สิทธิ์ (จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 หมายเลขบัตรประชาชน) เมื่อซื้อโทรศัพท์ หรือแท็บเล็ตพร้อมแพ็กเกจรายเดือนเท่านั้น และมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 15,000 บาท

3. ทรูสโตร์ (True Store) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้โค้ดเมื่อตรวจพบลูกค้าที่มืชื่อ,นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ หรือที่อยู่เดียวกัน

4. ทรูสโตร์ (True Store) ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์โดยงดร่วมรายการส่วนลดโปรโมชันส่งเสริมการขายดังกล่าว

5. เงื่อนไขการผ่อน 0% เป็นไปตามที่แต่ละธนาคารกำหนด

6. โค้ดส่วนลดไม่สามารถ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการชำระเงินในแบบอื่นๆ ได้

7. กรณีมีการกรอกโค้ดส่วนลด โดยสินค้านั้นๆไม่สามารถใช้งานร่วมกับโค้ดส่วนลดที่กรอกมาในออเดอร์ได้ หรือผิดเงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดตามเงื่อนไขที่ได้มีการประกาศไว้ในหน้าเลือกสินค้าแล้วนั้น หากทางทรูสโตร์ตรวจพบขออนุญาตดำเนินการยกเลิกออเดอร์นั้นทันที โดยไม่มีข้อพิพาทภายหลัง เนื่องจากได้มีการแจ้งระบุชัดเจนเรียบร้อยแล้ว

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-700-8855 หรือ Line@TrueStore ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 19.00 น.

ช้อปสินค้าแคมเปญ Pay Day คลิก

 

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก