ทำไมจึงแนะนำให้เสียบปลั๊กเครื่องรับสัญญาณไว้ตลอดเวลา จะทำให้เปลืองไฟหรือไม่

ทรูวิชั่นส์ ขอแนะนำให้เสียบปลั๊กที่เครื่องรับสัญญาณ Set top Box ไว้ตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างข้อมูล ที่ทางบริษัททำการส่งกับเครื่องรับของสมาชิก ซึ่งอุปกรณ์รับสัญญาณ จะสามารถอัพเดทข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องรับสัญญาณ จะใช้วิธีการดาวน์โหลดเพื่ออัพเกรด ซึ่งอุปกรณ์รับสัญญาณจะได้รับการอัพเกรดโดยอัตโนมัติ หรือเมื่อมีการเพิ่มช่องออกอากาศใหม่ๆ ให้สมาชิกได้รับชม

 

ในการเสียบปลั๊กไฟเครื่องรับสัญญาณไว้ตลอด 24 ชั่วโมง จะใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยสามารถคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า 1 หน่วย เท่ากับ 3 บาท (เครื่องรับสัญญาณเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3.24 บาท) ดังนั้น ในขณะที่เปิด Standby อุปกรณ์รับสัญญาณ จะมีเพียงชุดอุปกรณ์ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ใช้พลังงาน ซึ่งคิดโดยเฉลี่ยแล้วไม่เกิน 10% ของกำลังการเปิดใช้งานปกติ ซึ่งจะเท่ากับประมาณ 0.3 บาท หรือไม่ถึง 1 บาทนั่นเอง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก