ทำไมสัญญาณเสียงในแต่ละช่องรายการไม่เท่ากัน

ในการส่งสัญญาณภาพและเสียงที่ได้รับจากช่องรายการต่างประเทศ ทรูวิชั่นส์จะมีระบบ Master control ที่ควบคุมคุณภาพของสัญญาณภาพและเสียง ก่อนส่งออกอากาศทุกๆ ช่องรายการอยู่แล้ว ดังนั้น สามารถมั่นใจได้ว่า ทางทรูวิชั่นส์ทำการปรับจูนสัญญาณเสียงในแต่ละช่องรายการ ให้มีความเท่าเทียมกันให้มากที่สุด ก่อนแพร่ภาพไปยังสมาชิก แต่เนื่องจากสัญญาณเสียงที่ได้รับในแต่ละช่องรายการนั้น มีการส่งสัญญาณมาไม่เท่าเทียมกัน ทำให้ระดับเสียงที่ออกอากาศ มีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก