ทำไมเวลาฝนตก สัญญาณภาพจึงขาดหายไป

ในการส่งสัญญาณในระบบ Dstv หรือจานดาวเทียม สัญญาณภาพจะถูกส่งจากสถานีภาคพื้นดินผ่านบรรยากาศ ไปยังดาวเทียมซึ่งลอยอยู่เหนือโลก จากนั้นดาวเทียมจะส่งสัญญาณกลับมายังพื้นโลก ส่งตรงไปยังจานรับสัญญาณที่บ้านของสมาชิก การส่งสัญญาณดังกล่าว ใช้ความถี่ย่าน 12-14GHz ซึ่งเป็นย่านความถี่ที่ถูกกำหนดเป็นมาตรฐาน โดยหน่วยงานระหว่างประเทศ (ITU - International Telecommunication Union) ความถี่ย่านดังกล่าว มีคุณสมบัติตามธรรมชาติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งสามารถถูกลดทอนระดับสัญญาณโดยฝนหรือเมฆหนาๆได้ ดังนั้น สัญญาณในระบบจานดาวเทียมจะขาดหายไป เมื่อฝนตกหรือมีเมฆหนาๆบัง

 

ทั้งนี้ สัญญาณจะขาดหายไปเร็วและนานเพียงใด ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกและความหนาของเมฆที่อยู่ในทิศทางหน้าจานรับสัญญาณกับดาวเทียม และเมื่อปริมาณฝนหรือเมฆลดน้อยลง สัญญาณภาพก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยอัตโนมัติ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก