ปรากฏการณ์ Sun Outage

ปรากฏการณ์ Sun Outage เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เมื่อโลก ดาวเทียม และดวงอาทิตย์ โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน ทำให้จานสายอากาศของสถานีภาคพื้นดินรับสัญญาณจากดวงอาทิตย์ (ที่เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีกำลังงานขนาดมหาศาล) ซึ่งจะผลิตสัญญาณทุกย่านความถี่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณรบกวนปะปนเข้ามากับสัญญาณสื่อสารข้อมูลที่สถานีภาคพื้นดินนั้นๆ รับจากดาวเทียม ทำให้สถานีสื่อสารภาคพื้นดินไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

 

ซึ่งเหตุการณ์ Sun Outage จะเกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งจะใช้เวลานาน 5-10 วัน วันละประมาณ 15 นาที และการเกิดปรากฏการณ์ Sun Outage นี้จะเกิดกับสถานีดาวเทียมที่ติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ ไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสถานีภาคพื้นดินบนพื้นโลก  โดยจะเกิดปรากฏการณ์ Sun Outage นี้ประมาณเดือนกันยายน และตุลาคมของทุกปี ซึ่งสามารถทำการคำนวณเพื่อคาดการณ์วัน และเวลาที่จะเกิดล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ การคำนวณนี้เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการเช่าดาวเทียม  และเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้จะทำให้เครื่องรับดาวเทียมเคลื่อนไปมา ไฟสัญญาณ ซิ้งค์จะกระพริบๆ เสียงจะดัง ขาดๆ หายๆ แล้วเสียงก็จะหายไป ปล่อยไว้ประมาณ 15 นาที และส่งผลให้้สัญญาณภาพขาดหายเป็นระยะๆ เมื่อมุมของโลกเคลื่อนที่ผ่านแนวเส้นตรงกับดาวอาทิตย์ก็จะรับสัญญาณได้ตามปกติ 
 

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก