วิธีการล็อค (Lock) ช่องรายการ กล่องรับสัญญาณ Samsung HS-1000C

  1. กดปุ่ม MENU ที่รีโมทคอนโทรล
  2. เลือกเมนู ช่องรายการ (Channel) จากนั้นกดปุ่ม OK
  3. กดลูกศร เลื่อนลง ไปที่เมนู การจัดช่องรายการทีวี (TV channel Manager) และกดปุ่ม OK
  4. ใส่รหัสผ่าน (Enter your pin code) 1232
  5. จะปรากฎหน้าแก้ไขรายการช่องโปรด (TV Channels)
  6. กดปุ่ม สีน้ำเงิน ที่รีโมททรูวิชั่น
  7. ใส่รหัสผ่าน (Enter your pin code) 1232
  8. เลือกช่องรายการทีวี เพื่อจะล๊อคช่องรายการ จากนั้นกดปุ่ม OK
  9. ช่องที่เราดำเนินการล๊อคช่องรายการทีวี ด้านหลังชื่อช่องรายการจะขึ้นสัญลักษณ์รูปกุญแจ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก