การตั้งค่าข้ามช่อง กล่องรับสัญญาณ True Digital HD 2 (HD-SK1000ST)

  1. กดปุ่ม เมนู (MENU) ที่รีโมทคอนโทรล
  2. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู การจัดช่องรายการทีวี (TV Manager) จากนั้น กดปุ่ม OK
  3. กรอกรหัสผ่าน 1232
  4. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู ข้ามช่อง (Skip)
  5. กดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่ ช่องรายการที่ต้องการข้ามช่อง และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  6. กดปุ่ม กลับ (BACK) ที่รีโมทคอนโทรล
  7. จากนั้น จะมีกล่องข้อความแสดง “คุณต้องการที่จะบันทึกหรือไม่?” > เลือก ตกลง (OK) และกดปุ่ม OK รีโมทคอนโทรล
  8. หน้าจอจะกลับมารับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก