วิธีตรวจสอบช่องรายการ กล่องรับสัญญาณ True Digital HD 2 (HD-SK1000ST)

  1. กดปุ่ม เมนู (MENU) ที่รีโมทคอนโทรล 
  2. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู ช่องรายการ (Channel)
  3. เลือกเมนู ช่องรายการ (Channel) จากนั้นกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  4. ระบบจะแสดงหน้า ช่องทีวีดาวเทียว (Satellite TV)
  5. กดปุ่ม สีแดง (SAT/T2) ที่รีโมทคอนโทรล เพื่อเปลี่ยน ช่องรายการทีวีดาวเทียม (Satellite TV) หรือ ช่องรายการทีวีดิจิทัล (Satellite/T2)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก