วิธีตรวจเช็คคุณภาพสัญญาณ กล่องรับสัญญาณ True Digital HD 2 (HD-SK1000ST)

 1. กดปุ่ม เมนู (MENU) ที่รีโมทคอนโทรล
 2. กดลูกศร "เลื่อนขวา 3 ครั้ง" ไปที่เมนู ตั้งค่าติดตั้ง (Installation)
 3. เลือกเมนู การค้นหาช่องทีวีดาวเทียม (Satellite Search) จากนั้นกดปุ่ม OK
 4. กรอกรหัสผ่าน 0000 (เลขศูนย์ 4 ตัว)
 5. เลือกหัวข้อ ดาวเทียม (Satellite) แล้วกดปุ่ม OK และเลือกหัวรับสัญญาณ LNB ของจานดาวเทียมที่ลูกค้าใช้งาน จากนั้นกดปุ่ม OK
 6. เช็คความแรงสัญญาณ (Strength) และ คุณภาพสัญญาณ (Quality)
  • ความแรงสัญญาณ (Strength) ต้องอยู่ในเกณฑ์  70% ขึ้นไป
  • คุณภาพสัญญาณ  (Quality) ต้องอยู่ในเกณฑ์  70% ขึ้นไป
 7. กดปุ่ม สีแดง ที่รีโมทคอนโทรล เพื่อทำการค้นหาช่องทีวีดาวเทียม
 8. จากนั้น จะมีกล่องข้อความแสดง ให้เลือกช่องสัญญาณดาวเทียวที่ต้องการค้นหาดาวเทียม TH KU หรือ TH KU+TH C > กดปุ่ม OK
 9. จะมีตัวเลือกแสดงขึ้นมาที่หน้าจอ ให้กด ตกลง (OK) แล้วกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
 10. หน้าจอโทรทัศน์จะทำการค้นหาช่องรายการวิทยุทั้งหมดและช่องรายการทีวีทั้งหมด
 11. หน้าจอจะกลับมารับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก