วิธีตรวจสอบคุณภาพและสัญญาณ กล่องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10D

 1. กดปุ่ม เมนู (MENU) ที่รีโมทคอนโทรล
 2. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู ตั้งค่าระบบ (System Setting) และกดปุ่ม โอเค (OK)
 3. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู ตั้งค่าระบบ (System Setting) และกดปุ่ม โอเค (OK)
 4. เลือก ตั้งค่าเสาอากาศ และกดปุ่ม โอเค (OK)
 5. ตั้งค่าเสาอากาศ ดังนี้
  • ดาวเทียม เลือก THAICOM(KU)
  • ไฟเลี้ยง LNB เลือก เปิด
  • ประเภท LNB เลือก มาตรฐาน
  • ความถี่ LNB เลือก 11300
  • 22 KHz Tone เลือก 0
  • DISEqC1. เลือก พอร์ท A
  • ทรานสปอนเดอร์ เลือก TP1 12438
  • ความแรงสัญญาณ    0 - 100%
  • คุณภาพสัญญาณ     0 - 100%

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก