วิธีการตั้งค่าขนาดจอภาพ กล่องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10C

  1. กดปุ่ม เมนู (MENU) ที่รีโมทคอนโทรล
  2. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู ตั้งค่าระบบ (System Setting) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  3. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู การตั้งค่ากล่องรับสัญญาณ (Accessibility) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  4. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู อัตราส่วนการแสดงผลบนจอทีวี (TV Display Ratio) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  5. ตั้งค่าอัตราส่วนจอทีวี (TV RATIO) เลือก 16:9 อัตโนมัติ (16:9 Auto) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล
  6. จากนั้นกดลูกศร "เลื่อนขวา" ไปที่เมนู บันทึก (Save) และกดปุ่ม OK ที่รีโมทคอนโทรล

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก